:
Bereikbaarheidsdeal Eindhoven Noordwest

Samen Eindhoven Noordwest duurzaam bereikbaar houden. Dat is het doel van de 27 partijen die vrijdag 11 maart hun handtekening zetten onder een bereikbaarheidsdeal.

Steeds meer bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen vestigen zich in de regio Brainport Eindhoven. En steeds meer mensen komen er wonen, werken en recreëren. Ook in Eindhoven Noordwest groeit de bedrijvigheid. Daardoor neemt de drukte op de wegen toe. De bereikbaarheid en het gevoel van verkeersveiligheid komen daardoor in het gedrang.

Breed draagvlakDat was voor Brainport Bereikbaar, gemeente Eindhoven en Brabant Mobiliteitsnetwerk de aanleiding om met ondernemers in gesprek te gaan over de knelpunten en de eerste oplossingsrichtingen te verkennen. Wethouder Monique List (Mobiliteit): “De mobiliteit van Eindhoven Noordwest staat onder druk. Alleen met elkaar kunnen we daar iets aan doen. Ik ben blij dat naast bedrijven ook partners als VNO-NCW en werkgeversorganisaties zoals OV8 en OKEA actief meedenken én doen. Samen houden we het gebied bereikbaar.”

Samen keuzes makenEen individuele werkgever of de gemeente kan dit type vraagstukken niet alleen oplossen. Dat is duidelijk. Wouter de Valk, mobiliteitsmakelaar van Brainport Bereikbaar, merkte dat duurzame bereikbaarheid bij veel partijen op de agenda staat: “Werkgevers, groot en klein, ervaren toch vaak dezelfde knelpunten. De al aangekondigde gemeentelijke of regionale ontwikkelingen bieden soms al oplossingen. De aanleg van HOV3 versterkt bijvoorbeeld de aansluiting op het openbaar vervoer. En de vernieuwde wegenstructuur biedt uitkomst voor de filedruk. Maar voor andere knelpunten moeten we echt samen keuzes maken, oplossingen bedenken en aan de slag.”  

Slim reizenOp korte termijn bieden Brainport Bereikbaar en Brabant Mobiliteitsnetwerk werkgevers een mobiliteitsscan aan. Die scan geeft inzicht in welke mobiliteitsoplossingen kansrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan structureel meer thuiswerken, pieken in de spitsen spreiden en slimme duurzame mobiliteitsdiensten aanbieden. Daarnaast worden thema’s zoals OV en fietsbereikbaarheid in 2022 verder uitgewerkt. Dat leidt tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda met oplossingen voor de knelpunten van vandaag en de uitdagingen van morgen. De eerste oplossingen om slimmer op weg te gaan in het gebied zijn al beschikbaar. En dat worden er de komende periode steeds meer.

Sluit aanWerkgevers uit Eindhoven Noordwest zijn welkom om aan te sluiten. Voor meer informatie kunnen zij terecht bij mobiliteitsmakelaar Wouter de Valk: info@brainportbereikbaar.nl.

Een filevrije Brainportregio, dat is ons doel. En dat doen we door slimme reisoplossingen te combineren.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan, dan ben je er als eerste bij.

Contact

Stadhuisplein 1
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Nederland

info@brainportbereikbaar.nl

Privacyverklaring
De gemeente Eindhoven is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door Brainport Bereikbaar. Via deze link vind je de privacyverklaring van de gemeente Eindhoven.