:
Gluren bij de buren: Maastricht

Benen in plaats van banden. #Posifiets. Zero emissie stadslogistiek. En uiteraard de welbekende gastvrijheid. Dat zijn de ingrediënten waarmee ondernemers en gemeente Maastricht zorgen voor een duurzaam bereikbare binnenstad. Brainport Bereikbaar reisde samen met ondernemers uit de Eindhovense binnenstad naar Maastricht.

Zuid Limburg Bereikbaar (ZLB) zorgde voor een warm welkom van Stichting Binnenstad Eindhoven (SBE), de gemeente Eindhoven en Brainport Bereikbaar. Onder het motto ‘Gluren bij de buren’ keken we samen terug en vooruit. Welke lessen kan je trekken uit de ervaringen van afgelopen jaren? En welke projecten lopen er nu om de binnenstad van Maastricht gastvrij en duurzaam bereikbaar te houden? Jelle Ummels, projectleider van de Stadsaanpak Maastricht Bereikbaar stelt: “De sleutel ligt bij nauwe samenwerking tussen alle partijen. Van ZLB tot gemeente, Maastricht Marketing én natuurlijk de ondernemers.”

Bezoekers verwelkomen

Ons bezoek startte op de P+R Maastricht Noord. Na jaren van experimenteren is dit inmiddels dé plaats waar bezoekers van Maastricht gastvrij worden verwelkomd. Succesfactoren daarbij zijn:

  • Zorg voor een zo groot mogelijke bekendheid van de P+R bij de juiste doelgroep.
  • Mond-tot-mond reclame werkt het beste, ondernemers hebben daarin een grote rol.
  • Maak het eenvoudig: één ticket voor parkeren en busreis.

Benen in plaats van banden

Een aantrekkelijke binnenstad is het belangrijkste doel in de aanpak. Benen in plaats van banden is het uitgangspunt: Hoe meer ruimte de voetganger krijgt, hoe aantrekkelijker de stad. “Een autoluwe binnenstad is daarbij geen doel op zich’, vertelt Ferry Wahls van de gemeente Maastricht. “Het gaat om het toevoegen van kwaliteit. Een belangrijk middel daarbij is het verminderen van het aantal auto’s in de binnenstad.” Maar natuurlijk worden bezoekers die met de auto komen ook gastvrij ontvangen. “De crux zit hem uiteraard in de gastvrijheid die je uitstraalt!” aldus Jeroen de Kruijf van SBE.

#Posifiets

Maastricht ziet haar bezoekers en bewoners ook graag op de fiets. Maar geparkeerde fietsen kunnen een bron van ergernis en overlast zijn. Dus hoe zorg je voor een aantrekkelijke openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is, zonder het gebruik van de fiets te ontmoedigen? Het Maastrichtse antwoord daarop is de gedrags- een bewustwordingscampagne #posifiets.

Belangrijke succesfactoren van de campagne zijn een positieve insteek, een intensieve samenwerking met alle betrokkenen en een lange adem hebben. Enkele aansprekende onderdelen van #posifiets:

  • Een jaarlijkse ‘obstacle run’ voor nieuwe studenten tijdens de introweek. Studenten ervaren hoe het voor mindervaliden is om je door een stad vol foutgeparkeerde fietsen te moeten voortbewegen;
  • Consequent dezelfde boodschap uitdragen door iedereen: horeca via speciale bierviltjes, pandeigenaren aan huurders, handhavers, etc.
  • En uiteraard zorgen voor voldoende fietsparkeerplaatsen in en rond de binnenstad.

Zero Emissie Stadslogistiek

Stadslogistiek zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Uiteraard heeft dat een positief effect op de luchtkwaliteit. Maar het gaat ook de (geluids-)overlast bij bezoekers en bewoners tegen. Twee projecten springen daarbij in het oog.

  • Samenwerking in bevoorrading en afvalinzameling: Vroeger werd in de Koestraat dagelijks afval opgehaald, door verschillende afvalinzamelaars. Toeleveranciers reden af en aan. “Dat moet anders!” dachten de ondernemers. Inmiddels wordt het afval verzameld op een centrale plaats en drie keer per week opgehaald door één afvalinzamelaar. Ook hebben de horecaondernemers afgesproken om het aantal leveringen drastisch terug te dringen. Het einddoel is dat de Koestraat vier dagen per week vrij blijft van vrachtverkeer en goederen dus collectief beleverd worden.

  • Stop en drop: Een koelwagen die soms wel anderhalf uur op de hoek van het Vrijthof stond te brommen. Dat is voor niemand fijn. Niet voor bewoners en niet voor bezoekers van de terrassen. De partijen hebben samen gezorgd voor 10 elektriciteitsaansluitingen op 2 locaties waarop vrachtauto’s hun koeling kunnen aansluiten. Geen gebrom meer op het Vrijthof en ook beter voor de luchtkwaliteit!

Meer weten?
Mobiliteitsmakelaar Jan Waalen is binnen Brainport Bereikbaar het aanspreekpunt voor ondernemers in de binnenstad.
Mail: jan.waalen@brainportbereikbaar.nl of bel:06 42 54 89 41.

Een filevrije Brainportregio, dat is ons doel. En dat doen we door slimme reisoplossingen te combineren.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan, dan ben je er als eerste bij.

Contact

Stadhuisplein 1
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Nederland

info@brainportbereikbaar.nl

Privacyverklaring
De gemeente Eindhoven is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door Brainport Bereikbaar. Via deze link vind je de privacyverklaring van de gemeente Eindhoven.