:
Kettingvraag: Hoe helpt data ons in het nemen van de juiste beslissingen?

Data maakt het mogelijk om snel verbanden te leggen. Waardoor een oplossing voor het ene probleem ook heel waardevol wordt voor het andere. Met slimme oplossingen en dus met data houden we Nederland bewoonbaar, leefbaar, duurzaam en dus bereikbaar.

De wereld digitaliseert en data is het toverwoord van deze tijd. Ook in Nederland. Overal ontstaat data, overal is data. Bij overheden, marktpartijen en instellingen.

Bijvoorbeeld in het mobiliteitsdomein of dat van verkeer, woningbouw, energie, goederentransport of klimaat. Maar wat als we die data bij elkaar brengen door de digitale schotten ertussen af te breken en de data veel meer dan nu, met elkaar te verbinden; met elkaar te koppelen. Dan ontstaat een heel ecosysteem van data, van aanbieders en gebruikers. En als we met elkaar afspreken hoe we deze verzameling aan data kunnen gebruiken, op welke manier en onder welke voorwaarden, dan ontstaat er een heel reservoir aan enorm waardevolle informatie, waarmee we als overheden, burgers èn markt ons voordeel kunnen doen, maar ook goed beschermd zijn tegen misbruik van data.

Dat doet het Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart City, kortweg DEMS. Het brengt de werelden van mobiliteit, verstedelijking en verduurzaming ook digitaal dichter bij elkaar, koppelt databronnen en zorgt meer publiek-private samenwerking.
Een filevrije Brainportregio, dat is ons doel. En dat doen we door slimme reisoplossingen te combineren.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan, dan ben je er als eerste bij.

Contact

Stadhuisplein 1
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Nederland

info@brainportbereikbaar.nl

Privacyverklaring
De gemeente Eindhoven is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door Brainport Bereikbaar. Via deze link vind je de privacyverklaring van de gemeente Eindhoven.