:
Mobiliteitsapp Turnn beschikbaar voor bedrijven in de regio

Eén van de mogelijkheden om duurzamer te reizen is Mobility As a Service (MaaS), mobiliteit als dienst dus. Met de Turnn-app kunnen medewerkers in de Brainportregio hun zakelijke reizen plannen, boeken en betalen.

Uitgebreid getest
De gemeente Eindhoven en ook ASML zijn al bij het initiatief aangehaakt. “De app is de afgelopen periode uitgebreid getest door ruim 750 gebruikers", vertelt Davy van de Haar, Director van Turnn, onderdeel van ICT Group. “Samen met de gebruikers hebben wij de app verbeterd en klaargemaakt voor de regionale opschaling. Met Turnn is het vanaf 1 oktober mogelijk voor bedrijven om zonder OV-chipkaart met de trein te reizen, eigen vervoer te declareren en deelvervoer te reserveren.”  

Bewustwordingscampagne
Slimmer, duurzamer en veiliger reizen is een must. Zeker in een snelgroeiende regio als Brainport Eindhoven. Om de regio bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden, zijn Brainport Development, Turnn, de gemeente Eindhoven en ASML in oktober gestart met een bewustwordingscampagne en acties om medewerkers van Brainport bedrijven te bewegen om slimmer, veiliger en duurzamer te reizen. Met de slogan: ‘How zero are you?’ en een serious game, roepen zij werkgevers en werknemers in de Brainport regio op om na te denken over mobiliteit.

Regionale opschaling
Vanaf 2022 wordt Brainport Bereikbaar betrokken om het project in de Brainportregio uit te breiden. Het is de ambitie om zoveel mogelijk bedrijven van de app gebruik te laten maken. Doe je mee?

Een filevrije Brainportregio, dat is ons doel. En dat doen we door slimme reisoplossingen te combineren.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan, dan ben je er als eerste bij.

Contact

Stadhuisplein 1
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Nederland

info@brainportbereikbaar.nl

Privacyverklaring
De gemeente Eindhoven is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door Brainport Bereikbaar. Via deze link vind je de privacyverklaring van de gemeente Eindhoven.