:
Wethouder gemeente Eindhoven en heer van Volker Wessels drukken op de rode knop als openingshandeling.
BouwHub Eindhoven officieel geopend

Op maandag 7 maart is de nieuwe BouwHub op industrieterrein De Hurk in Eindhoven geopend, door de gemeente Eindhoven en VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML). Brainport Bereikbaar is samen met SmartwayZ.NL betrokken om het gebruik van de BouwHub de komende jaren te stimuleren.

De gemeente Eindhoven en VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML) zetten met de BouwHub een grote stap in het behalen van de duurzaamheidsambities. 

De komende 20 jaar wordt er volop gebouwd in Eindhoven, vooral binnen de Ring. Dit zorgt voor een toename van bouwverkeer. Met gevolgen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, CO2-uitstoot en de verdichtingsopgave in de stad. Daarom wil de gemeente het aantal vervoersbewegingen die bouw gerelateerd zijn beperken. Met het gebruik van slimme en duurzame bouwlogistieke oplossingen is veel winst te behalen. De BouwHub is daar een beproefd middel voor. “Verandering is niet eenvoudig. Om een nieuwe manier van denken en werken bij bouwprojecten te stimuleren, stellen wij als gemeente voorwaarden aan de bouwlogistiek”, legt wethouder mobiliteit Monique List uit. “We vragen initiatiefnemers in een vroeg stadium na te denken over de impact van bouwlogistiek op de omgeving. Zo willen we zorgen voor minder ritten van goederen en bouwpersoneel in de stad. Daarmee houden we de stad gezond en bereikbaar voor onze bewoners en bezoekers en het draagt bij aan onze klimaatambities.”

De nieuwe BouwHub op industrieterrein De Hurk is een concept van VolkerWessels Materieel & Logistiek. Deze hub is white label. Dit betekent dat iedereen daarvan gebruik kan maken, zonder onderscheid te maken in wie er bouwt maar te sturen op optimaal bouwen voor iedereen.

Hoe werkt de BouwHub?

De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar bouwmaterialen voor binnenstedelijke bouwprojecten worden verzameld, gebundeld en emissievrij in klein transport de stad in wordt vervoerd en op de werkplek wordt klaargezet. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen – van leverancier tot bouwplaats – gemonitord en gecoördineerd. Buiten het samenstellen van zogenoemde dagproductiepakketten faciliteert de BouwHub parkeren van bouwpersoneel aan de rand van de stad en hergebruik van reststromen. Ook werken we op de BouwHub met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ron Frazer, directeur VWML en initiator van de BouwHub: “Samen met kennisinstellingen als TNO, hogescholen en universiteiten is vanaf 2014 veel waardevolle data verzameld. Hieruit blijkt dat er significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden worden gerealiseerd.”

De BouwHub realiseert (bron: TNO):

  • 69% minder ritten de stad in,
  • vollere vrachtwagens, met een beladingsgraad van 40% naar 90%,
  • een stijging van arbeidsproductiviteit tot wel 39%,
  • 68% minder CO2 en 68% minder NOx-uitstoot

Maatregelen gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft beleid opgesteld om bouwlogistieke bewegingen te verminderen en verduurzamen. Een bouwlogistiek plan is een vereiste bij aanbestedingen, verkoop van gronden, anterieure overeenkomsten en bij het intakeproces. In dit plan beschrijven initiatief- en opdrachtnemers hoe het transport (van materialen en personeel) slimmer en veiliger kan en waar mogelijk verminderd wordt. Waar nodig worden voor specifieke projecten aanvullende eisen gesteld of maatwerkafspraken gemaakt. Deze doelstelling sluit aan bij de afspraken uit het Klimaatakkoord. De gemeente onderzoekt ook of bouwpersoneel gebruik kan maken van de P+R locaties aan de rand van de stad en van daaruit met collectief vervoer, deelmobiliteit of OV naar binnenstad kan gaan. 

Living Lab door Brainport Bereikbaar en SmartwayZ.NL

Om goed te kunnen sturen op het bouwverkeer in de stad is informatie over het aantal bouwlogistieke ritten van belang. SmartwayZ.NL en Brainport Bereikbaar zijn met lokale bouwers en de BouwHub een living lab gestart om daar meer inzicht in te krijgen. Chris Bannink, projectleider Logistiek bij Brainport Bereikbaar legt uit: “Een derde van de transporten binnen Nederland is bouwverkeer. Om het centrum van Eindhoven bereikbaar te houden, helpt het dus enorm als we het aantal ritten van bouwverkeer in de stad kunnen verminderen. Om goede maatregelen te kunnen nemen als stad en als bouwbedrijf, is het eerst van belang om op een laagdrempelige, eenduidige en betrouwbare manier in kaart te brengen waar het bouwverkeer rijdt en wanneer. Dat doen we met het living lab. We vragen bouwbedrijven om de gegevens over hun ritten te delen. Uiteindelijk is dat goed voor iedereen, want als de gemeente en de bouwbedrijven de juiste maatregelen kunnen treffen, kan het bouwverkeer straks efficiënter en duurzamer de stad in.”

Voortvarend van start

De opening op 7 maart is het formele startschot van de BouwHub, achter de schermen is de BouwHub echter al volledig in bedrijf. De eerste projecten zijn gestart met “Donna” op Bouwveld P, Strijp-S van Bouwbedrijf Wessels Zeist en de Bankier in Tilburg van bouwer Huybregts Relou in samenwerking met Raab Karcher.

Projecten Brainport Smart District (BSD) van KWS en iCity zullen later dit jaar starten en er wordt in de tussentijd met Stam + De Koning toegewerkt naar projecten in de binnenstad van Eindhoven.

Een filevrije Brainportregio, dat is ons doel. En dat doen we door slimme reisoplossingen te combineren.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan, dan ben je er als eerste bij.

Contact

Stadhuisplein 1
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Nederland

info@brainportbereikbaar.nl

Privacyverklaring
De gemeente Eindhoven is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door Brainport Bereikbaar. Via deze link vind je de privacyverklaring van de gemeente Eindhoven.