:
Jaarprogramma Brainport Bereikbaar 2022 vastgesteld

Een versnelling in slimme mobiliteit. Volop beweging in Brainport. En samen concrete acties op straat realiseren. Dat is in een adem het plan van Brainport Bereikbaar voor het jaar 2022. De programmaraad SmartwayZ.NL en het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit MRE stelden deze maand het jaarprogramma vast.

Slimme mobiliteit is voor Brainport Bereikbaar een optelsom van gedrag, diensten en het optimaliseren van het gebruik van de infrastructuur. Op verschillende lagen van het mobiliteitssysteem gaan we aan de slag:Het mobiliteitssysteem in vier lagen: mobiliteitsdiensten, vervoersdiensten, verkeersdiensten en infrastructuur.

  • Verleiden tot ander mobiliteitsgedrag: thuiswerken, spits mijden, spits spreiden, werkgeversaanpak, enzovoorts;
  • Slimme mobiliteitsdiensten aanbieden: stimuleringsacties zoals fiets/ebike-gebruik, Mobility as a Service, aanbod van deelmobiliteit;
  • Vervoersdiensten op maat ontwikkelen: voor de korte termijn met name gericht op innovatieve flexconcepten, nieuwe vormen van collectief vervoer, optimalisatie OV en diensten voor de logistiek;
  • Het verkeer leiden en het gemakkelijker maken voor weggebruikers via verkeersdiensten zoals intelligente verkeerslichten, groene golf, routeinformatie, parkeerapps, enzovoorts.
  • Optimaliseren van het gebruik van infrastructuur: van het aanpassen en inrichten van wegen, busbanen en fietspaden tot het faciliteren van slimme overstap met hubs met deelmobiliteit (regionaal en lokaal).

Mijden, spreiden en duurzamer reizen

De mobiliteitstransitie moet zorgen voor een betere verdeling van de mobiliteitsdruk in de regio door een combinatie van:

  • Meer mijden: thuiswerken, hybride onderwijs, etc.
  • Meer spreiden: zowel in de spitsen als over de week
  • Duurzamer reizen: toename modal shift met verschuiving naar meer duurzame modaliteiten.

Download hier het Jaarprogramma Brainport Bereikbaar 2022: Slimmer op weg.

Een filevrije Brainportregio, dat is ons doel. En dat doen we door slimme reisoplossingen te combineren.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan, dan ben je er als eerste bij.

Contact

Stadhuisplein 1
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Nederland

info@brainportbereikbaar.nl

Privacyverklaring
De gemeente Eindhoven is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door Brainport Bereikbaar. Via deze link vind je de privacyverklaring van de gemeente Eindhoven.