:
Waarschijnlijk een oneindige weg...

Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevr. Vivianne Heijnen, publiceerde recent de Voortgangsbrief Duurzame Mobiliteit. De noodzaak van de mobiliteitstransitie en het belang van een goed functionerend mobiliteitssysteem staan daarin centraal. Maar wat is een transitie? Wat kunnen we nu al doen en wat is de next step? En hoe doen we dat in Brainport? 

Leefbaar, groen en (economisch) gezond 

Wat mij betreft is de transitie binnen de mobiliteitssector van groot maatschappelijk belang. Een goed functionerend, veilig, duurzaam en efficiënt mobiliteitssysteem draagt bij aan een leefbare, groene en gezonde omgeving. Naast het maatschappelijke belang is er ook een economisch belang. Want niet alleen de consument maar ook het bedrijfsleven en ondernemers in verschillende sectoren (industrie, detailhandel, bouw, etc.) zijn afhankelijk van de bereikbaarheid van gebieden en logistieke toeleveringen.  

Speerpunten op korte en lange termijn 

Op hoofdlijnen zijn de speerpunten van het Rijk zijn op te delen in de korte, midden lange en lange termijn. Op korte termijn focust het Rijk op fietsstimulering en gedragsverandering. Op de midden lange termijn is dat het vergroten van de toegankelijkheid van zero-emission vervoer voor particulieren en bedrijfsleven. En op de lange termijn gaat het om de ontwikkeling van nieuwe alternatieve en hernieuwbare brandstoffen (waaronder waterstof) voor met name de ‘heavy-duty’ sectoren.  

Over de termijnen heen is het duidelijk te zien dat er verschillende investeringsopgaven liggen die niet enkel financieel uitgedrukt hoeven te worden. De eerste stappen gericht op gedrags- en fietsstimulering zullen qua kosten niet het hoogst zijn, maar kunnen op de korte termijn belangrijk rendement opleveren.   

Samen slimmer op weg 

In de Brainport Regio wordt hard gewerkt aan de mobiliteitstransitie. Kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden bedenken en ontwikkelen nieuwe oplossingen voor de mobiliteitsuitdagingen. Tel daar de uitvoeringskracht bij op van programma's als Brainport Bereikbaar. Er zijn diverse acties rondom bijvoorbeeld gedrags- en fietsstimulering en slimme logistiek voor binnensteden.  

De weg in de mobiliteitstransitie is nog lang, misschien of waarschijnlijk wel oneindig (wie weet welke volgende transitie eraan komt?). Maar Brainport Bereikbaar geeft gas met nieuwe mobiliteit en is dus koploper van de transitie op straat in Zuidoost Brabant.  

Meld je aan voor de update. Dan ben je er steeds als eerste bij. 

Tim Daniels 
Ontwikkelaar Brainport Bereikbaar

Een filevrije Brainportregio, dat is ons doel. En dat doen we door slimme reisoplossingen te combineren.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je aan, dan ben je er als eerste bij.

Contact

Stadhuisplein 1
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Nederland

info@brainportbereikbaar.nl

Privacyverklaring
De gemeente Eindhoven is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door Brainport Bereikbaar. Via deze link vind je de privacyverklaring van de gemeente Eindhoven.